• +90 232 493 00 00
 • info@bakircay.edu.tr

About SYZ

Yapay zekâ, makinelerin muhakeme yeteneği, geçmiş bilgilerden faydalanma, planlama, öğrenme, iletişim kurma, algılama ve nesneleri oynatabilme, yer değiştirebilme yeteneğine sahip olmasını amaçlayan bir bilim dalıdır.

 

   

 

Günümüzde, yapay zekâ alanında önemli gelişmeler sağlanmış olmakla beraber, araştırma düzeyi halen yeterli safhada değildir. Bununla beraber bilişim dünyasında meydana gelen etkileyici gelişim ve bunun sonucunda kazanılan büyük veri işleme yetenekleri ile birlikte, son yıllarda yapay zekâ uygulamalarının tüm bilim dallarını ve endüstri alanlarını yoğun bir şekilde etkilediği görülmektedir. Bu yaygın etki birçok alanda yeni yapay zekâ tekniklerinin geliştirilmesine, kullanımına ve yaygınlaştırılmasına dönük stratejilerin oluşturulmasına olanak kılmıştır.

 

Başlıca yapay zekâ yöntemleri;

 • Makine Öğrenmesi
 • Derin Öğrenme
 • Optimizasyon
 • Bilgisayarlı Görü
 • Robotik
 • İstatistik
 • Sinir Bilimi

 

Yapay zekânın etkilediği ve görünüşe göre yakın gelecekte etkilemeye devam edeceği alanların başında sağlık sektörü gelmektedir. Yakın geçmişte, sağlık alanında yapay zekâ uygulamaları ile ilgili bilimsel araştırmaların artmasının yanında, küresel büyük veri ve yapay zekâ şirketlerinin neredeyse tamamı tıp alanına odaklanmış durumdadır. Görüntü işleme uygulamaları tıp alanında yapay zekâ kullanımının sürükleyici gücü olmakla birlikte, farklı tıbbi veri kaynaklarına bağlı olarak yapay zekâ birçok tıp dalında uygulama imkânları bulmaktadır. Özellikle giderek artan biçimde elektronik hale gelen hasta verileri, bu verilerin analizinde yapay zekânın kullanım olanaklarını artırmakta ve hastalık teşhisi tahmini, yapay zekâ destekli ameliyatlar, ilaç geliştirme, kişiye özel tedavi, gen düzenleme becerisi, karar destek sistemleri ve tekrar yatış tahmini gibi önemli uygulamaların geliştirilebilmesini sağlamaktadır.

Buradan hareketle, yakın zamanda Üniversitemiz bünyesinde de Sağlıkta Yapay Zekâ Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuş olup teşkilatlanmasını tamamlamak üzeredir. Üniversitemiz bünyesinde yer alan diğer ilgili uygulama ve araştırma merkezleri ile entegrasyonuna önem verilmiştir.

Merkezimiz, sağlık alanında elde edilen verilerin yerel, ulusal ve uluslararası karar vericiler için anlamlı bilgilere dönüşüm sürecini yapay zekâ yöntemleri ile gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bununla beraber merkezimizin kuruluş amaçları şöyle özetlenebilir:

 • Sağlıkta yapay zekâ araştırmaları için üniversiteler, kamu kurum ve sanayi kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmek ve gerekli uygulama ve araştırma laboratuvarlarını kurmak ve işletmek.
 • Yeni teknolojileri üretmek, ticarileştirmek ve ihraç etmek için pazara hazırlamak, bu alanda pilot çalışmalar geliştirmek ve yeni fikirlerin prototiplerinin üretilmesini multi-disipliner çalışmalar ile sağlamak.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde benzer merkezlerle iletişim kurmak ve iş birliğini yaparak kurs, seminer, kongre ve sempozyumlar düzenlemek.

Yakın gelecekte bu alandaki ulusal hedeflerimize ulaşmak, ortak hareket etmek ve birlikte çalışma ortamı sağlamak adına, merkezlerimizin üncülüğünde birçok bilimsel aktivitenin planlanması yapılmaktadır:

 • II. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zekâ Kongresi’nin çevrimiçi olarak yapılması,
 • Artificial Intelligence Theory and Applications isimli derginin yayın hayatına başlaması,
 • Uluslararası Sağlıkta Yapay Zekâ Derneği ile işbirliklerinin artırılması,
 • Yerel ve ulusal ölçekte, merkezin tanınırlığını artırmak ve bu alanda çalışan akademisyenleri bir araya getirmek adına mini çalıştaylar düzenlemek.